SOT-TRIBUNE OP GROTE MARKT GEWELDIG SUCCES!

 

Tijdens de carnavalsoptocht 2017, heeft de Sassendonkse Optocht Tribune een mooi succes geboekt! De dit jaar uitverkochte tribune, met daarbij alle faciliteiten, heeft een fantastisch financieel resultaat opgeleverd!

Mede dankzij de vele sponsoren en natuurlijk de bezoekers, heeft de organisatie SOT aan de Sassendonkse Optocht Commissie een aanmerkelijk hoger bedrag dan vorig jaar kunnen toezeggen!

 

Uitreiking cheque aan voorzitter Sassendonkse Optocht Commissie

Op woensdag ,17 februari om 1900 uur, is aan de Grote markt bij “In den Hoofdwacht de cheque van maar liefst € 3.500,- uitgereikt door de organisatie SOT!

 

Zoals bekend, zal dit bedrag geheel toen goede komen aan de kwaliteitsverbetering door startgeld en prijzengeld te verhogen! Dat zal een extra stimulans kunnen geven aan de deelnemers van de optocht. Ook zal de commissie optocht aan het vorig jaar gestelde doel (investering in workshops, lesbrieven aan de Zwolse basisscholen) weer veel aandacht besteden! Uiteraard hoopt de commissie daarmee de basisscholen te interesseren en enthousiasmeren om mee te doen met de Sassendonkse optocht.

De jeugd heeft immers de toekomst en is een waarborg voor het Sassendonkse carnaval!

We zijn alweer een aardige tijd op weg en over precies 4 weken begint het grote Carnaval alweer.

Jullie carnavalsvierders herkennen het vast wel.. Heb je zaterdag met je vereniging een fantastische optocht gelopen en wellicht ook nog een prijs binnen gehaald en dan denk je, wat nu?

Naar huis toe..?

Zaterdag is immers toch niet zo'n leuke avond. Eéndagsvierders, lange rijen, overvolle kroegen..

 

Nu hebben wij de oplossing! Wij als carnavalsgroep huren Café de Casteleyn af om samen met alle carnavalsverenigingen een gezamenlijk Carnaval te vieren op de zaterdagavond.

Wij willen namelijk dat ook jullie geen dag of avond hoeven te missen van Carnaval door drukte in de binnenstad.

Daarom nodigen wij jullie van harte uit!

Wij vieren als carnavalsgroep al jaren het mooiste feest van het jaar in Sassendonk. Jullie kennen ons vast wel van thema’s als ‘Schot en scheef’, ‘Vakgarage in de Olie’, ‘Tinderbirds’ enz.

Dit jaar sluit Roy Bakker aan, zelf lid van Carnavalsvereniging NET EHM ANDERS. Met hem zijn we op het idee gekomen om samen met jullie de zaterdagavond te vieren.

Wanneer zijn we geopend?

Zaterdag 10 februari 2018, direct na de carnavalsoptocht

 

Waar?

Café de Casteleyn, Korte Kamperstraat 33

Hoe te betalen?

HESZ Munt, CONTANT of PIN

 

Wij hopen op een leuke opkomst!

Tot dan

De Sassendonkse carnavalsoptocht vindt dit seizoen plaats op zaterdag 10 februari 2018 (start: 14.00 uur). Het is nu al mogelijk je in te schrijven voor deelname aan de optocht.

Als je start heb je al gewonnen!! Naast een hoop lol en plezier hebben we ook een bonus voor de deelnemers aan de optocht. We noemen het een “Motivatiepremie”.

Ons streven is om de Sassendonkse Optocht er vooral ook voor de jeugd te laten zijn. We juichen het van ganser harte toe dat scholen, jeugdgroepen, vriendengroepen etc. gedurende het hele jaar hun energie en creativiteit kwijt kunnen in het samen maken van iets moois!! De zaterdag en zondag zijn dan hun momenten om dit te tonen.

Voor hen is het hogere prijzengeld en een hogere “Motivatie premie”.
Hier alle premies op een rij:
Ben je individueel of als 2-tal (categorie A): € 25,-.
Kom je als groep (Categorie B) en is meer dan 66% van de deelnemers ouder dan 18 jr: € 50,-.
Doet je carnavalsvereniging mee (Categorie D): € 50,-.
Ben je een Jeugdgroep waarvan 66% jonger is dan 18 (categorie J), dan is er € 111,- motivatiepremie.

Voor meer info of vragen zie het informatie boekje op: http://eileuvers.nl/inschrijving-optocht-sassendonk/

 

       CARNAVAL 2018 is van vrijdag 9 t/m dinsdag 13 februari

      

    Hier zijn de Munties van 2018 te koop     
   Bloopers
   Hessels Café
   Café de Kleine
   Café de Pul
   De Tent
   Hoofdwacht
   De Gezelligheid
   Stoof
   Vliegende Paard
   Swolsch Café
   Shotto
   Proeflokaal van Zwolle
   Wijnhuis
   Bruut
   Livingroom
   Skihut
   Bommel

 

 

Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door carnavalsvereniging de Eileuvers met hulp van de diverse sponsoren.

Prijzen zijn onderverdeeld in 4 categorieën:

A. Individueel-tweetal
B. Groep van 3 of meer zotten of zottinnen
D. Carnavalsverenigingen ( Prinsen/prinsessen wagen)
J. Jeugd t/m 18 jaar incl. begeleiding.

 

  A Remizotten B Groepen D Cv’s J Jeugd
1e prijs  € 66 / 11 € 255 / 66 € 111 / 66 € 333
2e prijs € 44 / 11 € 188 / 44 € 88 / 44 € 266
3e prijs € 33 / 11 € 111 / 44 € 66 / 44 € 188
4e prijs   € 99 / 33    
5e prijs   € 88 / 33    
         
overige € 25 € 50 € 50 € 111

 

Het eerste bedrag zal binnen 3 weken op het rekeningnummer van de deelnemers overgemaakt worden.
Het tweede getal zijn de HESZ Carnavalsmuntien die u tijdens de prijsuitreiking als winnaar krijgt.

Iedere deelnemer ontvangt altijd een minimale tegemoetkoming in de onkosten. De zogeheten startpremie.

Zie overige in bovenstaande tabel. In het geval dat de optocht geen doorgang kan vinden vanwege niet voorziene omstandigheden, kan de Optochtcommissie geen enkele aansprakelijkheid voor enig nadeel van de deelnemers aanvaarden.